Úvod Registrace Prohlášení k ochraně osobních údajů

Prohlášení O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. k ochraně Vašich osobních údajů:

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Společnost O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.biopro.cz  a stránek www.eshop.siot.cz, jakožto i všechny údaje získané ze zaslaných dotazů apod., a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. následně údaje o těchto osobách zlikviduje.


Společnost O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., jako provozovatel stránek www.biopro.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.